Hakkımızda Şirketimizin Referansları Teknik Destek Nemko ile İletişim
   1994 yılından bu yana üst düzey uzmanlığına güvenilir bir kurum olarak faaliyetimizi sürdürmekteyiz.
Teknik Destek

1- STANDARTLAR
Hastane Standartları
Havalandırma Standartları
Isıtma Standartları
İklimlendirme Standartları
Klima Standartları
Soğutma Standartları
Temiz Oda Standartları
Tıbbi Cihaz Standartları
 
2- AB MEVZUATI
4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
Binalarda Enerji Performansı Direktifi
"CE" Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik
Yapı Malz. Yangına Tepki Sınıflarına ve Yapı Elemanlarının Yangına Dayanıklılığına Dair Tebliğ
Makina Emniyeti Yönetmeliği
Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği
Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
Vücut Dışında Kullanılan Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
 
3- YÖNETMELİKLER
Ayakta Teşhis Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği
Beşeri Tibbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği
Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik
Eksimer Laser Cerrahisi Birimleri Tebliği
Gayrı Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği
Gıda Üretim ve Satış Yerleri Yönetmeliği
Hastanelerde Klima Tesisatı Havalandırma esasları
Heliport Pisti Yönetmeliği
İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği
İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanlar Yönetmeliği
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Yönetmeliği
MMO Mekanik Tesisat Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği
MMO Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği
MMO Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücret Yönetmeliği
MMO Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği
Otopark Yönetmeliği
Özel Hastaneler ve Diyaliz Merkezleri Ruhsatlandırma Yönergesi
Özel Hastaneler Yönetmeliği
Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Radyasyon Güvenliği Tüzüğü
Sığınak Yönetmeliği
TBMM Yangın Yönetmeliği
TMMOB Serbest Müşavirlik Mühendis ve Mimarlık Hizmetleri ve Büro Tescil Belgesi Yönetmeliği
Uluslararası Birim Sistemleri Yönetmeliği
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği
Yataklı Tedavi Kurumları Kalite Yönetimi Hizmet Yönergesi
 
4- TEKNİK DOKÜMANLAR
Acil Durum Aydınlatması
Ameliyathanelerde Laminer Hava Akışı ve Mikrop Düşük Konsantrasyonu
Cisimlerin Alan ve Hacim Hesapları
Deprem Sonucu Oluşan Sismik Kuvvetlerin Mekanik Tesisat ve Ekipmanlara Etkisi
Deprem Sonucu Oluşan Sismik Kuvvetlerin Mekanik Tesisat ve Ekipmanlara Etkisi - Excel Tabloları
Sulu Sistem Yangın Tesisatı
 
5- YASALAR
3458 Sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun
TMMOB KanunuANASAYFA
© Nemko Termik Sistemler İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. 2006.